Selecteer een pagina

Aanbieders van leasing

Wie zijn aanbieders van leasing?

Er zijn in Nederland ruim 20 leasemaatschappijen actief die zich toeleggen op de leasen van bedrijfsmiddelen/equipment (niet automotive). Een groot aantal hiervan zijn onafhankelijke spelers of dochters van een (buitenlandse) bank. Sommigen onder hen bedienen een specifiek marktsegment en zijn dus niet actief in de volle breedte van de markt. Daarnaast bieden de drie grootbanken leasing aan via de bankkantoren, adviseurs en via een online-oplossing.

U kunt deze partijen rechtstreeks benaderen of via een in leasing gespecialiseerd adviseur. Dat laatste is wel zo slim en ook efficiënt: de adviseur/tussenpersoon weet precies bij welke leasemaatschappij hij voor uw specifieke vraag terecht kan, dat spaart tijd en energie. En verhoogt vaak, voor specifieke bedrijfsmiddelen, de slagingskans.

Een groeiende variant is het zogenaamde vendor leasing. Dat betekent dat de leverancier van bedrijfsmiddelen samen met het object een leasecontract aanbiedt. De leverancier (vendor) heeft voorafgaand een arrangement afgesloten met een leasemaatschappij, waardoor – binnen bepaalde kaders – de leasemaatschappij de transactie zal goedkeuren en financieren. Ook dit is een efficiënte manier van werken: je schaft het bedrijfsmiddel aan tegen betaling van een maandtermijn, in plaats van in één keer het totaalbedrag. Bepaalde leveranciers bieden ook nog een service en onderhoud aan, of andere diensten rond het bedrijfsmiddel, zodat je alle aandacht kunt besteden aan je eigen bedrijfsvoering. U bent zo volledig ontzorgd en betaalt een voorspelbaar bedrag voor het bedrijfsmiddel.

TIP: vraag de leverancier van een bedrijfsmiddel of hij ook leasing aanbiedt. Dat bespaart je tijd om zelf op zoek te gaan naar financiering. Zo hoef je ook niet de kredietruimte aan te spreken bij je eigen bank, maar verruim je de financieringsbronnen van je bedrijf en kan je eigen groei versnellen.

Wist je dat?

Bedrijfsmiddelen zijn goederen die gebruikt worden in de onderneming en die niet zijn aangeschaft met het doel deze (meteen door) te verkopen, zoals: trucks en trailers.

Lees meer over bedrijfsmiddelen

Share This