Selecteer een pagina

Financieringsbron van circulaire proposities

Leasing is geschikt als financieringsbron van circulaire proposities

Een investering in een bedrijfsmiddel moet op één of andere wijze kunnen gefinancierd worden, als volgt:

  • de koper van het object zal de investering moeten financieren, of het nu gaat om nieuwe of tweedehands objecten, of
  • de leverancier van het object die het product-als-dienst aanbiedt, zal zelf de investering moeten financieren.

In beide gevallen is leasing een geschikte oplossing, met name omdat het de financiering van een object combineert met het behoud van grip op het object. De financiering is nodig om überhaupt het object in het economisch verkeer te brengen, het grip houden is nodig om ofwel de risico’s van de leasemaatschappij te mitigeren (het object vormt immers de zekerheid), ofwel de fabrikant/leverancier toe te staan zijn regierol in de waardeketen te laten spelen.

De koper van een object zal de aanschaf ervan kunnen financieren via een financial of operational lease, naargelang hij zelf volledig eigenaar wil zijn of blijven en zelf de economische risico’s (waardedaling) wil dragen of niet.

In het geval het object door de leverancier als dienst wordt aangeboden is er sprake van vendor leasing, waarbij de leverancier voorafgaand aan de transactie een kaderovereenkomst heeft gesloten met een leasemaatschappij, die de investering zal financieren, doorgaans in een operational lease formule. Hierbij ontstaat een tripartite verhouding tussen de leverancier van het object – de vendor, de leasemaatschappij en de gebruiker.

Wist je dat

Leasing werd in Nederland geïntroduceerd in de jaren ’60 van de vorige eeuw en kwam overgewaaid uit de Angelsaksische wereld. De voertaal in leasingland is Engels en de meeste termen zijn daardoor niet vertaalbaar. Strikt genomen is ‘lease’ te vertalen als ‘huur’, maar de juridische betekenis van ‘huur’ dekt toch niet de volledige lading van het begrip ‘leasing’.

Lees meer over leasing in Nederland

Share This