Selecteer een pagina

Waar is leasing niet geschikt voor?

Niet-courante objecten

Leasing is niet geschikt voor niet-courante objecten. Het valt immers moeilijk in te schatten wat het waardeverloop is en daarmee is de zekerheid voor de leasemaatschappij niet stevig genoeg. Heel innovatieve objecten, die nog volop in ontwikkeling zijn, zijn dus niet geschikt voor leasing.

Leasing is evenmin geschikt voor het financieren van installaties die aard- en nagelvast zijn. Dat betekent dat zij (door natrekking) één worden met het gebouw waarin zij geïnstalleerd worden. In dat geval is repossession onmogelijk of slechts tegen (zeer) hoge kosten.

Voor objecten die buiten Nederland worden ingezet is leasing in bepaalde gevallen mogelijk, maar niet makkelijk. De regelgeving kan per land verschillen, wat een impact heeft op de rechten van de contractpartijen. Verder is het terughalen van een object uit een ver land een kostelijke zaak, waardoor leasemaatschappijen hun zekerheid verliezen.

Tot slot is leasing geen gepaste financieringsvorm voor risicovolle projecten, zoals het bouwen en inrichten van een geheel nieuwe fabriek.

Wist je dat

Voor een leasemaatschappij is van belang te weten of het object makkelijk kan teruggenomen worden ingeval de lessee zijn verplichting niet na zou komen – de zgn. repossession – en of het object voor een goede prijs te gelde kan gemaakt worden. Het object is immers het onderpand – dus de zekerheid – voor de leasemaatschappij.

Lees meer over aandachtspunten bij leasing

Share This