Selecteer een pagina

Operational leasing

Juridisch en economisch eigenaar van het object

Operationele leasing is een contract waarbij de lessor juridisch en economisch eigenaar is van het geleasete object. De lessee is enkel gebruiker en draagt geen restwaarderisico met betrekking tot het object. Bovendien worden bij een operationele leasing gebruikelijk extra diensten toegevoegd aan het gebruiksrecht, denk daarbij aan onderhoud, reparaties, verzekeringen.

Bij een operational lease is het restwaarderisico voor rekening van de lessor. Deze zal op het einde van het contract het object terugnemen en voor een zo goed mogelijke prijs proberen te verkopen of weer in lease uit zetten. Omdat de lessor meer risico draagt (dan bij een financial lease) zal hij dit verrekenen in de maandelijkse leaseprijs. Om die reden kan een operationele leasing soms duurder zijn dan een financial lease of een banklening. Echter, daar krijgt de lessee ook weer wat voor terug, namelijk gemak (één maandelijke prijs, alles inbegrepen) én draagt hij geen economische risico’s.

Het komt voor dat de lessor het restwaarderisico ook weer op een derde partij afwentelt, bijvoorbeeld in de vorm van een terugkoopverbintenis van de leverancier. Deze laatste zal tijdens de looptijd of aan het einde van de looptijd het object tegen een bepaalde prijs terugnemen van de lessor.

Wist je dat

Bij vendor leasing komt het leasecontract op de één of andere wijze tot stand door tussenkomst van een verkoper of leverancier van het object, of enige andere partij dan de leasemaatschappij zelf. Deze partij noemen we de Vendor. De leasevorm die bij Vendor lease het meest toegepast wordt is operationele lease.

Lees meer over vendor leasing

Share This