Selecteer een pagina

Wat is de positie van de lessor

Wat is de positie van de Lessor?

De positie van de Lessor bij leasing is enigszins bijzonder. Als eigenaar/verhuurder bij (operational lease) of eigenaar op basis van eigendomsvoorbehoud (bij financial lease) sluit men een overeenkomst waarbij het object waar de lessor eigenaar van is volledig in handen en in beheer is van een derde, met name de lessee. Dit betekent dat de lessor het economische risico loopt voor een object waar hij (vrijwel) geen controle over heeft.

Afhankelijk van het soort object en de soort overeenkomst zal de lessor in de praktijk bovendien slechts beperkt zicht hebben op de staat en de waardeontwikkeling van het object. Alleen als het onderhoud via de lessor geregeld of betaald wordt zal hij kennis hebben in de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud. Voor reparaties geldt hetzelfde. Alleen als reparaties worden uitgevoerd door voorgeschreven reparatiebedrijven zal men enige zekerheid hebben over de kwaliteit van de uitvoering daarvan. Een lessor zal daarom afspraken vast leggen in de overeenkomst die betrekking hebben op het gebruik, beheer, onderhoud en reparatie van het object, maar ook over de locaties waar het ingezet mag worden, of onderhuur is toegestaan, etc. Het komt wel eens voor dat de lessor een tussentijds inspectierecht bedingt.

Wist je dat

Bij het afsluiten van de leaseovereenkomst is het belangrijk om goede afspraken te maken met de lessor over het beoogde gebruik en de bijkomende verplichtingen. Naast de leaseovereenkomst zijn daarbij ook de algemene voorwaarden belangrijk.

Lees meer over de lessee positie

Share This