Selecteer een pagina

Vendor leasing

Vendor leasing op hoofdlijnen

Er is sprake van vendor leasing als het leasecontract op de één of andere wijze tot stand komt door tussenkomst van een verkoper of leverancier van het object, of enige andere partij dan de leasemaatschappij zelf. Deze partij noemen we de Vendor. Het komt wel eens voor dat de beoogd koper van een bedrijfsmiddel bij de Vendor informeert naar eventuele financieringsmogelijkheden. Wat gebeurt er dan?

De vendor brengt zijn klant in contact met een leasemaatschappij. Vervolgens zullen de beoogd koper en de leasemaatschappij een leasecontract met elkaar onderhandelen, waarin de vendor geen partij is.

Het kan ook zijn dat de vendor voorafgaand een kaderakkoord (arrangement) heeft afgesloten met een bepaalde leasemaatschappij, en standaard een leasecontract aanbiedt. Hierbij zijn er een paar varianten denkbaar:

  • De beoogd koper weet dat deze leasemaatschappij de uiteindelijke financier en/of lessor is van het object. We noemen dit een disclosed vendor leasing contract.
  • De beoogd koper weet niet dat een leasemaatschappij de uiteindelijke financier en/of lessor is. We noemen dit een undisclosed vendor leasing contract.

De leasevorm die bij Vendor lease het meest toegepast wordt is operational lease.

In bepaalde gevallen zal de vendor zelf een rol spelen in de lease-structuur, bijvoorbeeld door te voorzien in het onderhoud en reparatie van het object of door een terugkoopverbintenis aan te gaan.

Dank zij vendor leasing wordt het de koper makkelijker gemaakt om te kopen. Als het al dan niet verkrijgen van financiering de enige reden is om tot koop over te gaan, is er de vendor veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat de koper op een vlotte manier aan financiering komt.

Wist je dat

De Leden van de NVL vertegenwoordigen ruim 95% van de leasemarkt in Nederland. Het betreft algemene leasemaatschappijen, captive – en onafhankelijke leasemaatschappijen. Voor advies over de meest geschikte leasemaatschappij is het ook mogelijk contact op te nemen met een tussenpersoon in de leasemarkt.

Lees meer over leasecontracten afsluiten

Share This