Selecteer een pagina

Risicobeoordeling door een leasemaatschappij

Waar kijkt een leasemaatschappij naar?

Een leasemaatschappij stelt een organisatie of een bedrijf in staat het gebruik te verkrijgen over duurzame bedrijfsmiddelen. Zij zal dus in de eerste plaats alle risico’s met betrekking tot deze objecten in kaart brengen. Belangrijk daarbij is de courantheid en het waardeverloop van deze objecten.

Daarnaast kijkt de leasemaatschappij echter ook naar de kwaliteit van de lessee, door in te schatten of deze in staat is zijn verplichtingen na te komen gedurende de gehele looptijd van het leasecontract.

Vanuit risicobeheersing verhouden beide elementen, object en subject, zich tot elkaar als communicerende vaten. Als de waarde van het object heel hoog is en blijft gedurende het gehele leasecontract, zal de leasemaatschappij relatief minder belang hechten aan de kwaliteit van de lessee. Als de waarde van de objecten daarentegen snel erodeert zal de leasemaatschappij juist heel veel belang hechten aan de kwaliteit van de debiteur.

Wist je dat

Een financiële leasing is een leasecontract waarbij de lessor zich grotendeels beperkt tot de financiering van het object. Bij een financiële leasing is de leasemaatschappij pandhouder of juridisch eigenaar. De lessee is in ieder geval economisch eigenaar van het object.

Lees meer over financiële leasing

Share This