Selecteer een pagina

Leasing in de financieringsmix

De tweede belangrijkste financieringsbron voor bedrijven

Leasing is voor bedrijven de tweede belangrijkste financieringsbron, na bankkrediet.

Ieder bedrijf of organisatie kan op enig moment gebruik maken van leasing, of het nu gaat om laptops, kassasystemen, kopieermachines en printers, machines of rollend materieel. Leasing is dan ook een essentieel onderdeel van de financieringsmix. Bedrijven zien zich steeds meer genoodzaakt verschillende financieringsbronnen te combineren om hun totale kredietbehoefte in te kunnen vullen. De combinatie van kredieten noemen we ‘stapelfinanciering’ of ook de ‘financieringsmix’. Bij een zorgvuldig financieel beheer hoort een gezonde mix van eigen vermogen, bankleningen en leasing. Ook andere financieringsbronnen kunnen deel uitmaken van de financieringsmix: investeringen door private equity investeerders, achtergestelde leningen door investeringsmaatschappijen, factoring voor het financieren van vorderingen op debiteuren, leverancierskrediet, crowdfunding. Leasing past zo goed bij omdat het geleaste object de zekerheid vormt voor de leasemaatschappij. Andere financiers worden niet aangetast in hun zekerheidspositie.

Leasing is de meest geschikte financieringsvorm waar het gaat om leasebare objecten. Alles wat via leasing gefinancierd wordt, hoeft dus niet via bankleningen of andere vermogensbronnen gefinancierd te worden. Omdat leasemaatschappijen doorgaans de volledige kostprijs van de objecten financieren, is er feitelijk meer krediet beschikbaar.

Kijkend naar de balans van een vennootschap is het een gulden regel om vaste activa (panden, machines, materieel,…) die de onderneming bezit te financieren met ‘lang vermogen’.  De onderneming zal hiervoor dus een beroep doen op een banklening (lange termijn krediet) of leasing. Leasing is bij uitstek geschikt als financieringsvorm voor duurzame kapitaalgoederen omdat het qua modaliteiten (gefinancierd bedrag, terugbetalingstermijn) precies aansluit op het object zelf (aankoopprijs, economische levensduur).

De vlottende activa (voorraden, handelsvorderingen) kunnen gefinancierd worden met kortlopend krediet: een kredietlijn bij de bank. Indien de onderneming een ruim klantenbestand heeft kan gedacht worden aan factoring, waarbij de factoringmaatschappij de handelsvorderingen kan bevoorschotten.

Wist je dat

Leasing is niet geschikt voor niet-courante objecten, evenmin is leasing geschikt voor het financieren van installaties die aard- en nagelvast zijn en voor risicovolle projecten. Voor objecten die buiten Nederland worden ingezet is leasing in bepaalde gevallen mogelijk, maar niet makkelijk.

Lees meer over waar leasing niet geschikt voor is

Share This