Selecteer een pagina

Financiële leasing

Financiering van het object

Een financiële leasing is een leasecontract waarbij de lessor zich grotendeels beperkt tot de financiering van het object. Doorgaans zal de volledige aanschafwaarde van het object gefinancierd worden, daarbij spreekt men dus van 100% financiering. Bij een financiële leasing is de leasemaatschappij pandhouder of juridisch eigenaar. De lessee is in ieder geval economisch eigenaar van het object.

Is er dan geen verschil met een banklening? Toch wel. De leasemaatschappij zal voor bepaalde objecten, waar zij in casu goed zicht heeft op het waardeverloop, bereid zijn een langere looptijd (terugbetalingstermijn) te accepteren dan een bank normaal gesproken zou doen. Dat betekent voor de lessee dat de maandelijkse lasten voor terugbetaling lager zullen zijn, omdat het investeringsbedrag over een groter aantal maanden gespreid is.

Ook is het mogelijk dat de leasemaatschappij de terugbetaling zo structureert dat er op het einde van de leaseperiode sprake is van een verhoogde slottermijn. Bij de bepaling van de hoogte van de slottermijn zal de leasemaatschappij letten op de verwachte waarde op de tweedehandsmarkt. Zo’n slottermijn is voordelig voor de lessee omdat de maandelijkse lasten gedurende het hele leasecontract eveneens een stukje lager zullen uitvallen.

Hoe kan dan de lessee de slottermijn voldoen? Er zijn twee mogelijkheden:

  1. de lessee kiest ervoor om het object verder te gebruiken, in dat geval zal de veelal slottermijn op zijn beurt omgeslagen worden over meerdere maanden
  2. de lessee kiest ervoor – in overleg met de lessor – om het object te gelde te maken, en de slottermijn te voldoen uit de opbrengst van het object

De lessee zal voor dit laatste kiezen als hij vrijwel zeker weet dat hij een goede prijs kan ontvangen voor het object, in ieder geval méér dan de slottermijn. De lessee zal winst maken op deze verkoop, en deze winst zelf incasseren.

Wist je dat

Operationele leasing is een contract waarbij de lessor juridisch en economisch eigenaar is van het geleasete object. De lessee is enkel gebruiker en draagt geen restwaarderisico met betrekking tot het object. Bovendien worden bij een operationele leasing gebruikelijk extra diensten toegevoegd aan het gebruiksrecht.

Lees meer over operationele leasing

Share This