Selecteer een pagina

Jubileum 50 jaar NVL

Op 22 september vierde de NVL haar 50 jarig jubileum in Den Haag. In zijn toespraak bracht Marcel Spijkers, voorzitter van de NVL, de belangrijkste wapenfeiten van de Vereniging in herinnering, waarmee de ontwikkeling van leasing in Nederland flink geholpen werd. “Als zo’n Vereniging vandaag niet zou bestaan, dan zou je er een moeten oprichten”, aldus de voorzitter.

Hij dankte de Leden voor het ter beschikking stellen van capaciteit en denkkracht aan de Vereniging, onder meer in de diverse Commissies. “Een Vereniging als de onze kan alleen goed werken als we het met z’n allen doen. En daarbij weten we dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat is niet verkeerd, zolang het belang van de gehele sector daarmee gediend is.”

Hij schetste ook de groei van de leasemarkt over de jaren heen naar het huidig volume van 7 miljard euro en onderstreepte dat leasing na bankleningen de belangrijkste externe bron van financiering van bedrijven is.

De NVL wil vernieuwen en verandert haar naam in Leasing Nederland. “We willen de stem zijn van de hele markt, inclusief de keten. Zo willen we samen optrekken met andere sectoren die voor vergelijkbare en deels gelijklopende uitdagingen staan als wijzelf. Deze partijen zien wij als onze stakeholders.” aldus Marcel Spijkers.

Hij voorspelde ook een mooie toekomst voor leasing. “Onze stevige basis geeft ons de mogelijkheid in te spelen op de enorme investeringsgolf die gepaard gaat met de energietransitie. Bedrijven hebben leasing nodig om überhaupt de enorme investeringen te kunnen doen!”

De talrijke aanwezigen konden genieten van het optreden van zangeres Raffaëla Paton, en van een heerlijk diner in vier gangen. Het was in ieder geval een blij weerzien, met name ook voor een aantal oud-bestuurders van de Vereniging. Klik hier voor een foto-impressie van het jubileumfeest.

Het 40-jarig Jubileum van de NVL vond plaats in De Fabrique in Utrecht op 22 maart. De Voorzitter van de NVL, Jan Kusters, verwees naar de stichting 40 jaar geleden als een relatie tussen heren van stand, die nog steeds relevant is voor de behartiging van de belangen van de Nederlandse leasebranche.

Lees meer over het NVL Jubileum 40 jaar

Share This