Selecteer een pagina

Voordelen van leasing

Wat zijn de voordelen van leasing?

Bij leasing is de financiering is gelijk aan de waarde van het object, dat betekent dus dat er voor 100% gefinancierd wordt. Hierdoor moet de onderneming niet zelf eigen middelen inzetten om de investering te kunnen doen. Het werkkapitaal blijft intact.

Leasing maakt het mogelijk om de uitgaven beheersbaar te houden, immers de gebruiker betaalt een maandtermijn, wat overzichtelijk is en in bepaalde gevallen ook aangepast kan worden aan seizoensschommelingen in de cashflow van het bedrijf.

Leasing is zeker niet duurder dan bankleningen – het is zelfs relatief goedkoper als je bedenkt dat je meer krediet krijgt (100% financiering).

Bij leasing wordt gekeken naar het object als onderpand voor de kredietverlener. Er hoeven dan ook geen extra zekerheden te worden verstrekt.

Leasing is een toegankelijke financieringsvorm. Er zijn meer leasemaatschappijen in Nederland actief dan er banken zijn. Daarnaast zijn er tussenpersonen in de markt actief die precies weten welk object bij welke leasemaatschappij het beste past. Ook veel leveranciers van bedrijfsmiddelen – zogenaamde Vendoren – bieden leasing aan. Doorgaans hebben zij hiertoe vooraf een arrangement gesloten met een leasemaatschappij.

Dank zij de vaste maandelijkse betaling is het voor een ondernemer makkelijk om te budgetteren.

Dank zij (operationele) leasing kan het economisch risico op het object worden overgedragen aan de leasemaatschappij. Dat betekent dat de gebruiker (lessee) aan het eind van de lease geen risico’s draagt omtrent de waarde van het object.

Leasing kan gecombineerd worden met diensten, zoals onderhoud, verzekeringen, andere diensten. Op die manier wordt de gebruiker maximaal ontzorgd.

Wist je dat?

Bedrijfsmiddelen zijn goederen die gebruikt worden in de onderneming en die niet zijn aangeschaft met het doel deze (meteen door) te verkopen, zoals: trucks en trailers.

Lees meer over bedrijfsmiddelen

Share This