Selecteer een pagina

Leasing en de Wwft

Leasing en de Wwft

De Wwft, de Wet ter voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme is in Nederland ingevoerd om grip te krijgen op crimineel verkregen en door belastingontduiking verzamelde gelden. Hoewel in praktijk leasingstructuren zelden gebruikt worden om witwasoperaties op te tuigen valt leasing sinds de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn onder toepassing van de Wwft.

Na het van kracht worden van de herziene Wwft in 2018 is het maatschappelijk belang van deze regelgeving verder toegenomen. In dit licht heeft de NVL – Leasing Nederland een Praktische Leidraad ontwikkeld om leasemaatschappijen te ondersteunen bij het tot stand brengen van hun eigen beleid terzake. Dit laatste is nadrukkelijk een vereiste geweest van de wetgever en één van de pijlers van de 4e AML-Richtlijn: de zogenaamde ‘risk based approach’. Ieder product, iedere propositie, iedere objectcategorie, ieder klantsegment is anders, en dient op een gepaste wijze in het beleid te worden meegenomen. Dit beleid kan bovendien niet statisch zijn, maar moet van tijd tot tijd geëvalueerd worden en wellicht herzien in functie van de ervaringen en eventueel gewijzigde risico’s.

In deze Leidraad is ook de Sanctiewet meegenomen.

De Toezichthouder voor de leasemaatschappijen inzake de Wwft is De Nederlandsche Bank. De Praktische Leidraad bevat ook links naar relevante hulpmiddelen die door DNB zijn ontwikkeld.

Wist je dat

De GDPR (General Data Protection Regulation) heeft in Nederland geleid tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet heeft tot doel persoonsgegevens die in een bestand worden opgeslagen beter te beschermen, en ook meer rechten te geven aan degene van wie de gegevens worden opgeslagen.

Lees meer over de privacy wetgeving

Share This