Selecteer een pagina

Wat is de positie van de lessee

De verplichtingen en rechten

Tegenover de verplichting van de lessee om de maandelijkse leasetermijn te betalen staat het recht om ongestoord gebruik te kunnen maken van het geleasete object voor het doel waarvoor het bestemd is.

Bij het afsluiten van de leaseovereenkomst is het belangrijk om goede afspraken te maken met de lessor over het beoogde gebruik en de bijkomende verplichtingen. Naast de leaseovereenkomst zijn daarbij ook de algemene voorwaarden belangrijk. Want ook gedurende de leaseperiode is de overeenkomst bepalend voor de rechten en plichten.

Zo bepalen leaseovereenkomsten meestal dat het geleasete object enkel binnen een bepaald geografisch gebied zoals Nederland of de EU gebruikt mag worden. Dit komt vanzelfsprekend vaak voor bij vrachtwagens. Indien de lessee het object dan inzet buiten de afgesproken regio pleegt men contractbreuk en kan de overeenkomst per omgaande worden opgezegd.

Andere beperkingen in leaseovereenkomsten zijn bijvoorbeeld een niet-veranderingsbeding, wat betekent dat de lessee niets mag wijzigen aan het object. Of er kan afgesproken worden dat alle aanpassingen onderdeel worden van het geleasete object en bij einde contract overgaan op de lessor. Een voorbeeld is hier het toevoegen aan een vrachtwagen van een chassisopbouw, of een hijskraan.

Een lessee die bijvoorbeeld met oog op strenge milieu eisen een aanvulling/verbetering aan het geleasete object wil aanbrengen, heeft voorafgaande toestemming van de lessor nodig, anders pleegt hij contractbreuk. Afspraken over het al dan niet verwijderen van de aanpassing zijn ook nodig, anders verliest het object een deel van zijn waarde en/of moet de lessee hoge kosten betalen voor herstel in de oude staat.

Wist je dat

De NVL heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van onderstaand ‘Leasebesluit’, wat voor eens en voor altijd een leidraad vormt voor de kwalificatie van een operationele lease.

Lees meer over de leaseregeling

Share This