Selecteer een pagina

Leasing richt zich op het object

Wie is de eigenaar?

Door een leasecontract verkrijgt de lessee (klant) van de lessor (leasemaatschappij) een recht tot gebruik van het object. Voor het gebruik speelt de juridische eigendom geen enkele of slechts een ondergeschikte rol. Bij een financiële lease is de lessee eigenaar van het object. Bij een operationale lease is dat de lessor. In alle gevallen is het object in gebruik bij de lessee.

Het draait bij lease dus altijd om een object. Het object moet aan de volgende voorwaarden voldoen om voor lease in aanmerking te komen:

  • Het object moet als zelfstandige eenheid waarde bezitten.
  • Het object dient ook vanuit juridisch oogpunt zelfstandig te zijn en te blijven. Gaat het object juridisch op in een andere zaak dan verliest de leasemaatschappij (lessor) mogelijk haar rechten op het object. Een voorbeeld is een motor die in de auto wordt ingebouwd. De motor kan niet op zichzelf worden geleasd, omdat hij immers onderdeel van de auto wordt.
  • Het object moet duurzaam zijn en in ondernemingen worden aangewend als bedrijfsmiddel. Verbruiksgoederen komen dan ook niet voor lease in aanmerking.
  • Met het object moet de onderneming (de lessee) inkomsten realiseren of kosten besparen.

De looptijd en voorwaarden van een leasecontract verschillen per leasetransactie. Wel zijn er een aantal overeenkomsten tussen de contracten. Zo is elk leasecontract onopzegbaar.

Daarnaast wordt de maximale looptijd van het leasecontract bepaald door de economische levensduur van het object. De maximale duur waarin de lessor het object bij een klant (lessee) in gebruik kan geven is namelijk beperkt tot die periode waarin het object door ondernemingen vanuit economisch oogpunt verantwoord kan worden ingezet in de bedrijfsvoering.

Wist je dat

Ieder bedrijf of organisatie kan op enig moment gebruik maken van leasing, of het nu gaat om laptops, kassasystemen, machines of rollend materieel. Leasing is dan ook een essentieel onderdeel van de financieringsmix.

Lees meer over leasing in de financieringsmix

Share This