Selecteer een pagina

Juridische Commissie Leasing Nederland

Adviseur van het Bestuur

De NVL Juridische Commissie adviseert het Bestuur inzake juridische onderwerpen rond leasing.

Elk jaar organiseert de Commissie een Seminar rond een actueel thema.

Archief Juridische Commissie

Grote belangstelling voor het NVL Juridisch Seminar op 22 september 2014: Lease the Future. Klik hier voor een beeldverslag.

NVL Juridisch Seminar op 22 september 2014: Lease the Future

Hoe speelt de leasingbranche in op de circulaire economie?
Wat te doen met servicecontracten waarbij de waarde van het object relatief laag is?
Hoe inspelen op ‘hardware-as-a-service’ en ‘pay-per-use’?
Wat te doen met de zgn. new leaseables, zoals zonnepanelen, led-verlichting en ondergrondse afvalcontainers, waar de nodige juridische knelpunten spelen.
In dit Juridisch Seminar gaat de branche op zoek naar nieuwe oplossingen, vanuit een juridische invalshoek.
Onder meer wordt gekeken naar wat kan geleerd worden uit software leasing, een sterk groeiende markt.

Programma

Key note: ‘The Leasing Society’ door Mw. Judith Merkies, voormalig Europarlementslid en rapporteur in het Europees Parlement inzake de circulaire economie

Inleiding 1: ‘Leasen van Intangibles, ervaringen met software leasing’ door Mr. Peter Maas, senior legal director Oracle

Inleiding 2: ‘De new leasables, knelpunten en oplossingsrichtingen’ door Mr. Herman Veerbeek, legal director ING en Mr. Niek Verhoeven, partner bij reijnders advocaten

Plenair debat
Afsluiting met een borrel

Doelgroep

  • juristen, paralegals en legal counsels van leasemaatschappijen en hun strategische partners
  • product managers
  • risk managers
  • business development managers

Praktische informatie

  • datum: maandag 22 september vanaf 13.30u
  • locatie: nader te bepalen (midden van het land)
  • kosten: gratis voor Leden, niet-Leden betalen €300,- (excl. BTW)
  • aanmelden: peterjan.bentein@nvl-lease.nl

***********

Het jaarlijkse NVL Juridisch Seminar van  29 mei 2013 te Utrecht had als thema:
“Bodem(voor)recht van de fiscus – Ontwikkelingen, wijzigingen in het beleid van banken en de impact voor leasemaatschappijen”

Door invoering van een meldingsplicht in artikel 22 bis Invorderingswet wordt het bodem(voor)recht van de fiscus aanzienlijk versterkt ten nadele van pandhouders en objectfinanciers. Deze nieuwe regeling is ingegaan op 1 januari 2013 voor nieuwe verstrekkingen, en is van toepassing per 1 april 2013 voor bestaande situaties.
Voor objectfinanciers zoals leasemaatschappijen geldt thans een versoepeling van de meld- en wachtplicht, onder voorwaarden. Deze versoepeling is opgenomen in de Leidraad Invordering. In het Seminar wordt uitvoerig ingegaan op de praktische uitwerking en de aandachtspunten van de regeling.

Drie keynote sprekers zullen de diverse facetten van deze materie belichten:
Mr. Ton Tekstra, advocaat bij Blauw Tekstra Uding
Mr. Rolf Verhoeven, senior jurist bij ABN Amro Bank NV
Mr. Herman Veerbeek, advocaat bij ING Bank NV en Voorzitter van de NVL Juridische Commissie

Dit Seminar richt zich tot advocaten, juristen, juridische medewerkers, risk managers en recovery specialisten die werkzaam zijn in de leasebranche.
Het seminar eindigt omstreeks 17.15u en wordt gevolgd door een borrel.

Locatie

ABN Amro Lease, Franz Lisztplantsoen 100 te Utrecht. Inloop vanaf 14.15u
Opgelet: parkeren is niet mogelijk bij het pand. U kunt parkeren (voor eigen rekening) in nabijgelegen openbare parkeergelegenheden

Kosten
Deelname aan dit Seminar is kosteloos voor medewerkers van NVL Leden en Geassocieerde Leden.
Andere deelnemers betalen een bijdrage van €250,- (excl. BTW)

Aanmelden

U kunt zich per direct aanmelden voor deelname aan het NVL Juridisch Seminar bij peterjan.bentein@nvl-lease.nl

********

De NVL verwelkomt besluit Staatssecretaris Weekers
De NVL heeft een akkoord bereikt met het Ministerie van Financiën omtrent inperking van de meld- en wachtplicht ten gunste van leasemaatschappijen. Onder voorwaarden worden leasemaatschappijen vrijgesteld van de meld- en wachtplicht van art. 22 bis. Hiermee wordt een belangrijke doorbraak gerealiseerd, waardoor leasing van bodemzaken (zoals machines) weer voluit kan gebeuren, een belangrijke impuls voor equipment lease in Nederland.
Klik hier voor de tekst van de gewijzigde Leidraad Invordering.

Laatste stand van zaken inzake dossier ‘Bodem(voor)recht’ van de fiscus. De NVL en VNO-NCW zijn in gesprek met het Ministerie van Financiën omtrent de nadere invulling van een voorgenomen mitigering van de meldingsplicht voor objectfinanciers.

Lees hier een column van Arie van Eijsden, Ministerie van Financiën, omtrent dit dossier, verschenen in het Tijdschrift voor Insolventie.

NVL tegen versterking bodemrecht fiscus, lees hier de Open Brief van de NVL.
Inmiddels hebben debatten plaats gevonden in de Vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer. De Minister heeft antwoorden geformuleerd op de Kamervragen. De NVL heeft hier in twee documenten een reactie op gegeven, op 25 oktober en op 7 november 2012 een tweede reactie. Tevens treft u een opiniestuk aan van AKD Advocaten en Notarissen (Geassocieerd Lid van de NVL) alsook een opiniestuk van Mr. H. Veerbeek (Voorzitter Juridische Commissie NVL).

Jaarlijks NVL Juridisch Seminar op 21 juni 2012 te Bunnik. Key-note speaker was dit keer Prof. mr. J.J. (Jako) van Hees, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat in Amsterdam. Prof. Van Hees is op de juridische aspecten van Leasing gepromoveerd. Daarnaast gaf Mr. NIek Verhoeven een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van bodemvoorrecht en bodemverhuurconstructies.

Klik hier voor een overzicht van de jurisprudentie.

Klik hier voor een beeldverslag van het Seminar op 21 juni 2012.

De NVL beoogt via dit Seminar de Leden (en in het bijzonder de juristen van de Leden) een goed overzicht te geven van de ontwikkeling van juridische onderwerpen die voor de Lease-praktijk van belang zijn. Dit jaar ging speciale aandacht naar: ‘De risico’s verbonden aan met de leaseovereenkomst samenhangende overeenkomsten’.

Wist je dat

De NVL inventariseert en publiceert cijfers over de Nederlandse equipment leasemarkt. De informatie hiervoor wordt geleverd door niet nader genoemde Leden en Niet-Leden van de NVL. Grosso modo kan gesteld worden dat de NVL-cijfers tenminste 95% van de equipment leasemarkt afdekken.

Lees meer over de leasingmarkt

Share This