Selecteer een pagina

Is leasing vergunningsplichtig?

Is leasing vergunningsplichtig?

In Nederland vallen aanbieders van leasingproducten niet onder de Wet Financieel Toezicht (Wft), dit geldt overigens ook voor aanbieders van krediet aan de zakelijke klanten. Een vergunning is wel vereist indien:

  1. het krediet c.q. de lease c.q. de huurkoop wordt aangeboden aan een consument;
  2. de leasemaatschappij zichzelf financiert door het aantrekken van gelden van het publiek.

Met het doel consumenten te kunnen beschermen heeft de wetgever in de Wft krediet gedefinieerd als het verstrekken van geldleningen aan consumenten of het verlenen van diensten of het verschaffen van een roerende zaak, financieel instrument of beleggingsobject aan consumenten. Door deze definitie wordt dus kredietverlening en leasing aan zakelijke klanten (niet-consumenten dus) uitgesloten van toepassing van dit deel van de Wft.

Ten tweede is een vergunning vereist als de leasemaatschappij zich zelf financiert door het aantrekken van gelden van het publiek. Partijen die gelden aantrekken van het publiek zijn of banken of beleggingsmaatschappijen.

Toch komt het voor dat leasemaatschappijen onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) of de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Dit kan zijn omdat men onderdeel is van een groep die reeds onder toezicht staat, bijvoorbeeld de moedermaatschappij is een bank of een verzekeringsmaatschappij of men heeft er zelf voor gekozen een ruimere vergunning aan te vragen.

In de landen om ons heen vallen leasemaatschappijen overigens wel onder financieel toezicht en hebben een vergunning nodig.

Wist je dat

De NVL Juridische Commissie adviseert het Bestuur inzake juridische onderwerpen rond leasing.
Elk jaar organiseert de Commissie een Seminar rond een actueel thema.

Lees meer over de juridische commissie

Share This