Selecteer een pagina

Betalingsmoeilijkheden

Wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?

Mede ook in de coronacrisis kan het gebeuren dat bedrijven moeite hebben om alle verplichtingen te voldoen. Dat geldt ook voor de maandelijks te betalen leasetermijnen.

Wat gebeurt er in dat geval? Er zijn twee mogelijkheden denkbaar, op hoofdlijnen:

  1. de betalingsproblemen zijn tijdelijk, er is vooruitzicht op een herstel van de situatie. In dat geval zal de leasemaatschappij wellicht overwegen de betaling van de leasetermijnen geheel of gedeeltelijk uit te stellen, gedurende een paar maanden. Zo krijgt je bedrijf zuurstof om de liquiditeitssituatie weer op orde te krijgen. Als het gaat om een zeer courant bedrijfsmiddel, zal de leasemaatschappij wellicht soepeler zijn dan wanneer het geen courant object is. Na verloop van de overeengekomen ‘payment holiday’, hernemen de betalingen en wordt het leasecontract volledig uitgediend.
  2. de betalingsproblemen zijn onoverkomelijk, er is geen uitzicht op snel herstel, of er is sprake van structurele ‘stilstand’ van het object. De leasemaatschappij heeft op basis van de juridische overeenkomsten het recht het object opnieuw in bezit te nemen en te gelde te maken. Hoe couranter het object, hoe sneller dit proces kan plaatsvinden, dus hoe lager het eventueel verlies zal zijn.

TIP: Bij betalingsmoeilijkheden is het beste open en transparant te communiceren met je zakelijke partners, ook met de leasemaatschappij. Zoek tijdig contact!

Wist je dat?

Bedrijfsmiddelen goederen zijn die gebruikt worden in de onderneming en die niet zijn aangeschaft met het doel deze (meteen door) te verkopen, zoals: trucks en trailers?

Lees meer over bedrijfsmiddelen

Share This