Selecteer een pagina

Opties voor financiering

Ik wil investeren in bedrijfsmiddelen, wat zijn de opties voor financiering?

Elke onderneming moet continu investeren om bij te blijven. Investeren om efficiënter te kunnen werken, investeren om nieuwe producten te kunnen introduceren, investeren om te voldoen aan nieuwe regelgeving, investeren om duurzamer te kunnen produceren of om te voldoen aan nieuwe klantwensen. Een bedrijf dat niet meer investeert staat stil en wordt op den duur niet (meer) levensvatbaar. Investeren betekent immers groei.

Met bedrijfsmiddelen bedoelen we een breed palet aan objecten zoals trucks en trailers, bussen en coaches, kranen en grondverzetmaterieel, agrarische werktuigen, heftrucks en intern transportmaterieel, industriële machines voor de metaal-, kunststof- en houtverwerkingsindustrie, verpakkingsmachines, drukpersen en machines in de grafische industrie, kopieermachines en kantoormaterieel, betaalautomaten en vending machines, tablets en laptops, computers en servers, beeldschermen, scanners en medische apparatuur, medische hulpmiddelen, maar ook objecten zoals binnenschepen, melkrobots, tapijttegels, led-lampen, software, vliegsimulatoren, windturbines en zonnepanelen.

Maar investeren vereist kapitaal. Hoe kun je dat voor mekaar krijgen én ook nog groeien? Want groei vereist werkkapitaal voor: bedrijfsmiddelen, inkopen, voorraad houden, uitleveren, factureren, wachten op je geld,… Iedere euro is hard nodig om het bedrijf te kunnen laten draaien en groeien. Maar hoe verkrijg ik het best passende kapitaal voor mijn bedrijfsmiddelen?

Wat zijn jouw opties?

Als het gaat om financiering van investeringen in bedrijfsmiddelen is de meest voor de hand liggende optie: leasing. Immers de leasemaatschappij financiert de volledige aankoopprijs van het bedrijfsmiddel, waardoor de onderneming geen liquiditeiten hoeft te besteden aan de aanschaf van het bedrijfsmiddel. De looptijd van het leasecontract valt samen met economische levensduur. Een zeer overzichtelijke financieringsvorm met het bedrijfsmiddel als ‘onderpand’, dus zonder andere zekerheden te moeten verstrekken.

De meeste objecten zijn ‘leasebaar’: leasing is geschikt als financieringsoplossing voor courante objecten met een voorspelbaar waardeverloop, die roerend zijn (en roerend blijven). De hierboven opgesomde bedrijfsmiddelen zijn allemaal leasebaar. Maar niet alle objecten zijn geschikt voor leasing. Dan moet de ondernemer op zoek naar alternatieven.

Welke alternatieven zijn er voor leasing?

  1. Investeringskapitaal, of ook wel private equity, is risicodragend kapitaal dat wordt in gebracht in de vennootschap, tegen de uitgifte van aandelen. Dat kan voor de stichtende en/of directievoerende aandeelhouder een verwatering betekenen van zijn eigen aandelenpositie. Een perspectief waar vele DGA’s voor terugschrikken, want dan voelen ze zich niet meer de kapitein van het schip.
  2.  Achtergesteld vermogen of mezzanine kapitaal: is een lening die verstrekt wordt aan de vennootschap en die risicodragend is, vergelijkbaar met kapitaal. Omwille van dit risicodragend karakter is de vergoeding – de te betalen interest – veelal hoger tot zelfs veel hoger dan de rente op een banklening. Bovendien kan de verstrekker van dit kapitaal bedingen dat hij in bepaalde situaties alsnog aandelen ontvangt (denk aan de converteerbare obligatielening).
  3. Bankleningen: De meeste ondernemers stappen naar de bank om een lening aan te vragen. De bank zal het risico beoordelen, zal zekerheden bedingen, eventueel gebruik maken van overheidsregelingen (denk aan het Borgstellingskrediet MKB), en tegen een relatief lage rente de lening verstrekken. Of niet. Bedenk dat de bank de risico’s – op niet-terugbetaling – zo beperkt mogelijk zal willen houden. Immers het geld waar de bank mee werkt is spaargeld van u en mij; wij zouden ook niet accepteren dat wij op onze beurt ‘ons’ geld van de bank niet terugkrijgen. Het is voor groeiende bedrijven niet gemakkelijk om een banklening te krijgen, er zijn in Nederland ‘slechts’ drie banken actief in de brede zakelijke markt, dat maakt de keuze beperkt.
  4. Crowdfunding: ook dit is een groeiende financieringsmarkt. Het is een geschikte oplossing om bepaalde investeringen mee te financieren, denk aan inrichting (van een winkel, van horeca), maar vooral ook om werkkapitaal te versterken. Crowdfunding wordt vaak ingezet in combinatie met andere financieringsvormen, zoals bijvoorbeeld ook leasing.

Andere vormen van financiering lenen zich minder om investeringen mee te financieren:
factoring bijvoorbeeld betreft het bevoorschotten van facturen, dit is bij uitstek een korte termijnfinanciering om een liquiditeitsbehoefte te overbruggen.

TIP: neem een professionele tussenpersoon in de arm die je helpt bij de financieringsaanvraag. Als je leasing zoekt is het handig een tussenpersoon in te schakelen die de leasingmarkt goed kent en weet welke leasemaatschappijen graag zakendoen met jouw bedrijfsmiddelen of jouw bedrijfssector.

Wist je dat?

Bedrijfsmiddelen zijn goederen die gebruikt worden in de onderneming en die niet zijn aangeschaft met het doel deze (meteen door) te verkopen, zoals: trucks en trailers.

Lees meer over bedrijfsmiddelen

Share This