Selecteer een pagina

Leasing en duurzaamheid

Leasing en duurzaamheid

Leasing ondersteunt ondernemingen die willen investeren in duurzame objecten in de breedste zin van het woord. Een vrachtwagen met een Euro-6 motor is zuiniger en genereert minder uitstoot dan een Euro-5 motor. Een moderne industriële machine zal doorgaans zuiniger zijn en efficiënter produceren dan een oudere machine.

Leasing ondersteunt ook investeringen in zonnepanelen of warmtepompen, die per definitie helpen om de uitstoot te verminderen. Per saldo is er een bijdrage tot een beter milieu en minder verbruik van grondstoffen.

Daarnaast zijn de voorbije jaren zijn allerlei nieuwe businessmodellen ontstaan die passen in een trend ‘van bezit naar gebruik’. Dit betekent dat een onderneming niet per sé eigenaar moet zijn van een bedrijfsmiddel, maar wel het gebruik ervan heeft. Immers het bedrijfsmiddel levert omzet op (of een kostenbesparing), ook al ben je er geen eigenaar van.
Deze trend wordt ondersteund door een aantal onderliggende trends, zoals het streven meer flexibiliteit, makkelijker budgetteren, geen financiering hoeven zoeken, alsook betalen voor daadwerkelijk gebruik.

Deze trends worden ondersteund door leasing als instrument om het gebruik van het object mogelijk te maken en de gebruiker te ‘ontzorgen’. Deze businessmodellen veronderstellen ook dat de leverancier van bedrijfsmiddelen zich niet uitsluitend beperkt tot het leveren van het object, maar ook zorgt voor onderhoud en reparatie gedurende de gehele levensduur. Sterker nog, de leverancier kan ook een rol spelen in het tweede of derde leven van het object, door zich ertoe te verplichten de objecten terug te nemen en opnieuw in te zetten.

Dit is een geheel nieuwe kijk op de zaken, die we aanduiden met de ‘circulaire economie’: een fabrikant, importeur of leverancier beperkt zich niet tot produceren en leveren aan de eerste gebruiker, maar krijgt ook een rol in het vervolg van het ‘leven’ van het object. Door het object terug te nemen, opnieuw in te zetten bij een volgende gebruiker en ultiem de onderdelen ervan te hergebruiken, worden per saldo minder grondstoffen verbruikt. Dankzij de juridische structuur van leasing behoudt de leverancier ook een juridische band met het object.

TIP: De trend ‘van bezit naar gebruik’ betekent ook dat je de totale kostprijs om een object in te zetten beter inzichtelijk hebt, in het Engels: total cost of ownership (TCO). Dankzij dit inzicht kun je makkelijker offertes en prijsberekeningen maken.

Wist je dat?

Bedrijfsmiddelen goederen zijn die gebruikt worden in de onderneming en die niet zijn aangeschaft met het doel deze (meteen door) te verkopen, zoals: trucks en trailers?

Lees meer over bedrijfsmiddelen

Share This