Selecteer een pagina

Leasing in de wetgeving

Leasing in de wetgeving

Leasing is in de Nederlandse wetgeving slechts zeer beperkt gereguleerd. In het BW is de figuur ‘huurkoop’ één van de vele varianten van financial lease. Verder is ‘huur’ verwant aan operational lease. In de fiscale wetgeving zijn een aantal bepalingen die aan leasing refereren, onder andere het bodem(voor)recht van de fiscus.

Maar behalve het bovengenoemde is er in de Nederlandse wetgeving weinig te lezen over leasing. Zo is er geen sprake van vergunningsplicht voor leasemaatschappijen.

Dit betekent dat leasing wel onder het toepassingsgebied valt van bepaalde wetgeving die een breder domein bestrijkt. Een goed voorbeeld is de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering), waarvan de bepalingen van toepassing zijn op iedere marktpartij die o.a. financiering verstrekken, dus ook leasemaatschappijen. De toezichthouder op het respecteren van deze wetgeving is De Nederlandsche Bank.

Een en ander betekent dat de marktpartijen een grote contractuele vrijheid hebben. Dat heeft voor gevolg dat zowat iedere leasemaatschappij een eigen set aan contracten heeft ontwikkeld binnen zijn getoetste compliancy kaders. Deze grote diversiteit in proposities is niet ongunstig voor bedrijven die op zoek zijn naar leasing: zij kunnen de voorwaarden goed vergelijken en de voor hen meest geschikte oplossing kiezen.

TIP: Ga niet zelf aan de slag om een leasecontract samen te stellen. Neem hiervoor een advocaat of jurist in de arm die ervaring heeft met leasing. Hij of zij zal je behoeden voor de meest gebruikelijke tekortkomingen in leasecontracten.

Wist je dat?

Bedrijfsmiddelen goederen zijn die gebruikt worden in de onderneming en die niet zijn aangeschaft met het doel deze (meteen door) te verkopen, zoals: trucks en trailers?

Lees meer over bedrijfsmiddelen

Share This