Selecteer een pagina

Overheidsgaranties

Overheidsgaranties voor leasing

De Nederlandse overheid kent geen bijzondere garantieregelingen voor leasing. Zo kan leasing niet gebruik maken van de BMKB (Borgstellingskrediet MKB) of de GO (Garantie Ondernemingsfinanciering).

Bij leasing vormt het bedrijfsmiddel zelf de zekerheid voor de leasemaatschappij. Die moet het waardeverloop van het object weten in te schatten, want ingeval de klant niet meer in staat is de leasetermijnen te betalen, is de leasemaatschappij gerechtigd het object terug te nemen en de openstaande termijnen te voldoen met de opbrengst uit verkoop. Dat zou betekenen dat de leasemaatschappij in theorie weinig risico loopt. Dat is voor een groot deel waar, maar dit hangt nauw samen met de courantheid van het object en het waardeverloop ervan.

Met andere woorden, de leasemaatschappij loopt wel degelijk risico bij minder courante objecten. Gelet op de enorme diversiteit aan bedrijfsmiddelen, is het bijna ondoenbaar om een generieke extra zekerheid in te zetten.

Wist je dat?

Bedrijfsmiddelen goederen zijn die gebruikt worden in de onderneming en die niet zijn aangeschaft met het doel deze (meteen door) te verkopen, zoals: trucks en trailers?

Lees meer over bedrijfsmiddelen

Share This