Selecteer een pagina

Leasing aangeboden door de leverancier

Vendor lease

Leveranciers van bedrijfsmiddelen – denk aan fabrikanten, importeurs, resellers, dealers –krijgen met vaak de vraag of het object ook kan geleast worden. Het is voor de klant immers makkelijker om een object aan te schaffen tegen betaling van een maandelijks bedrag, dan van in één keer een (fors) bedrag op tafel te moeten leggen.

Dit model heet ‘vendor lease’ en kent vele varianten, waarvan we er hieronder enkele uiteenzetten.

Om te beginnen kan de leverancier besluiten het object niet te verkopen, maar te verhuren (operational lease). De klant/gebruiker betaalt een maandelijkse huursom en kan wellicht na verloop van tijd alsnog het object definitief zelf verwerven.

Dat is zeker een oplossing, maar deze kent zijn beperkingen. Immers, de leverancier is gewend om objecten in één keer af te rekenen met zijn klanten, net zoals hij op zijn beurt het bedrijfsmiddel inkoopt en in één keer moet betalen bij de fabrikant/importeur. Als de leverancier nu allerlei objecten verhuurt, in plaats van ze te verkopen, ontstaat er al snel een probleem van werkkapitaal. Immers, de fabrikant of importeur wil wel graag op tijd volledig betaald krijgen. De leverancier moet dan zorgen voor additionele financiering, maar ook daar zijn beperkingen aan.

Een veel betere optie is om een leasemaatschappij in te schakelen. Dat kan op meerdere manieren:

  1. de leverancier introduceert zijn klant bij een leasemaatschappij. Deze partijen overleggen rechtstreeks met elkaar en sluiten al dan niet een lease-overeenkomst voor de betaling van het bedrijfsmiddel. De leasemaatschappij zal doorgaans de leverancier rechtstreeks en volledig betalen voor het bedrijfsmiddel. Voor het overige komt de leverancier niet tussen in deze transactie.
  2. de leverancier sluit op voorhand een arrangement met een leasemaatschappij om de verkopen van bedrijfsmiddelen via een leasecontract te financieren. Partijen bepalen op voorhand de voorwaarden qua rente, kosten, eventuele garanties vanuit de leverancier (zoals een terugkoopverbintenis) en andere afspraken qua risico, onderhoud en dienstverlening. Dankzij dergelijk arrangement kan de leverancier aan zijn klant een gestandaardiseerd leasecontract aanbieden en hiermee ook rekening houden in de prijszetting. Vervolgens hoeft de leasemaatschappij alleen maar de financiële draagkracht van de klant/gebruiker te beoordelen. De klant/gebruiker zal maandelijks de leasetermijnen overmaken aan de leasemaatschappij.

Het is duidelijk dat de leveranciers er belang bij hebben dergelijk arrangement af te sluiten zodat het hun klant zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om te kopen. In basis komt vendor lease neer op het verleggen van de financieringsbehoefte van de klant/gebruiker naar de leverancier of in ieder geval een constructie waarbij de leverancier/dealer een grote rol speelt. Zeker bij klanten die volop aan het groeien zijn, die relatief weinig kapitaal bezitten of forse investeringen moeten doen, is vendor lease de ideale oplossing. Maar ook gevestigde bedrijven kiezen ervoor te leasen via hun leverancier, vanuit oogpunt van gemak en snelheid, naast het willen beschikbaar houden van financieringsruimte bij hun bank.

TIP: Vraag de leverancier van het object naar mogelijkheden om het object ‘in termijnen’ te betalen.

Wist je dat

De positie van de Lessor bij leasing is enigszins bijzonder. Als eigenaar/verhuurder bij (operational lease) of eigenaar op basis van eigendomsvoorbehoud (bij financial lease) sluit men een overeenkomst waarbij het object waar de lessor eigenaar van is volledig in handen en in beheer is van een derde, met name de lessee.

Lees meer over de lessor positie

Share This