Selecteer een pagina

Amsterdam 8 oktober 2012 – De NVL heeft een duidelijk standpunt ingenomen inzake de voorgenomen versterking van het bodem(voor)recht van de fiscus. In het Belastingplan 2013 wordt een maatregel ingevoerd die dit recht versterkt, door pandhoudende schuldeisers (leveranciers, financiers, leasemaatschappijen) te verplichten de fiscus voorafgaand te informeren vooraleer enige actie te ondernemen met betrekking tot de bodemzaak, en vervolgens een stand still in acht te nemen van vier weken. De NVL is van mening dat deze maatregel ongewenste effecten zal hebben op kredietverlening aan het bedrijfsleven, en eist een voorafgaand onderzoek en overleg. Het standpunt staat uitvoerig beschreven in deze Open Brief.

Share This