Selecteer een pagina

Vandaag publiceert Leasing Nederland-NVL een volledig herziene Praktische Leidraad voor de toepassing van de Wwft ten behoeve van equipment leasemaatschappijen. De tekst omvat een analyse van de risico’s op het vlak van witwassen en terrorismefinanciering toegespitst op leasing van bedrijfsmiddelen, met onder meer ook aandacht voor vendor lease.

De Wwft hanteert het principe van de risicogebaseerde aanpak. Het gaat er met name om dat een organisatie weet met wie zij zaken doet. Aangezien iedere leasemaatschappij een eigen aanbod heeft, dient ook iedere organisatie een eigen beleid te ontwikkelen om het risico op witwassen te mitigeren of te voorkomen. Deze Leidraad is daartoe een goed hulpmiddel, in de bijlage ervan is een checklist opgenomen die nuttig kan gebruikt worden voor het organisatie-eigen beleid.

In vergelijking met de vorige Leidraad die dateert uit 2020 is de scope een stuk uitgebreid. Ook gaat de Leidraad in op de problematiek van het UBO register, dat vooralsnog niet toegankelijk is voor leasemaatschappijen.

Klik hier voor de Praktische Leidraad voor de toepassing van de Wwft ten behoeve van equipment leasemaatschappijen.

Share This