Selecteer een pagina

Sluiting UBO register baart zorgen

Op 22 november jl. hield Leasing Nederland een Compliance Seminar, waar onder meer de laatste stand van zaken inzake de Wwft is besproken. Op diezelfde dag werd bekend dat het Europees Hof van Justitie de toegang tot het UBO register niet voldoende wettelijk...

Leasebranche zoekt oplossingen voor UBO-register

De leasebranche zoekt naar oplossingen inzake de toepassing van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) nu de Kamer van Koophandel een grote vertraging heeft opgelopen in de verwerking van meldingen aan het UBO-register. Sinds 27 maart...