Selecteer een pagina

Leasemarkt bedrijfsmiddelen stagneert

In het tweede kwartaal van 2022 is er voor 1,7 miljard euro aan nieuwe leasecontracten gesloten, met 17.250 bedrijven in Nederland. Dat is een daling met 3,2% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Kijkend naar het eerste halfjaar 2022 is de leaseproductie...

Anti-fraude systeem DataCollect succesvol uitgerold

De leasebranche hecht groot belang aan het bestrijden van fraude, niet alleen omwille van het kredietrisico, maar ook om pogingen tot witwassen te voorkomen. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude als bedrijfsmiddelen tegelijk gefinancierd zouden worden door twee...

DLL publiceert rapport over ‘Internet of Things’

Amsterdam, 21 maart 2017 – DLL publiceert vandaag een rapport inzake Internet-of-Things. Hierin wordt het enorme potentieel beschreven van deze op data en netwerken gebaseerde technologie. De auteurs zien IoT niet als een ver toekomstbeeld, maar een trend die nu...
Leasen van medische apparatuur voordelig

Leasen van medische apparatuur voordelig

Amsterdam, 11 januari 2016 – Leasen van medische apparatuur is voordelig, niet enkel voor ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook voor individuele medische beroepen als tandartsen, huisartsen, verloskundigen en dergelijke. Het gaat hierbij om...