Selecteer een pagina

De leasemarkt voor bedrijfsmiddelen heeft in de tweede helft van 2019 de kaap van de 4 miljard euro overschreden. Dat blijkt uit cijfers van Leasing Nederland – Ned. Vereniging van Leasemaatschappijen die vandaag bekend gemaakt zijn. Het volume in de tweede jaarhelft stijgt hiermee met 12,1%, tegenover de tweede helft van 2018. Voor heel 2019 komt het volume aan nieuwe leasecontracten op een bedrag van 7,7 miljard euro, een stijging met 8,3% tegenover heel 2018. Hiermee is tevens een nieuw record gevestigd. De leasemarkt voor bedrijfsmiddelen stijgt al jaren, mede ondersteund door de economische conjunctuur en de investeringsquote van bedrijven. Van het totaalvolume wordt meer dan 80% geplaatst bij het MKB, waarmee leasing voor het MKB een essentiële financieringsbron is, met name als het gaat om investeringen in bedrijfsmiddelen. Klik hier voor de marktcijfers leasing van het jaar 2019.

Voorzitter Stephan van Beek van Leasing Nederland – NVL is erg blij met de ontwikkeling van de markt: “Leasing is steeds makkelijker bereikbaar gelet op het aantal aanbieders en tussenpersonen en neemt inmiddels een essentiële plek in het financieringsplaatje van het MKB. Dit wordt bevestigd door onderzoek van de Europese Commissie, waaruit tevens blijkt dat de snelst groeiende, meest innovatieve en ook exporterende bedrijven het meeste leunen op leasing als financieringsbron.”

De marktcijfers leasing van het 4e kwartaal van 2019 zijn eveneens beschikbaar.

Ook de autolease branche groeit onverminderd door, zo blijkt uit cijfers van de VNA.

Share This