Selecteer een pagina

Op vrijdag 24 april werd een breed pakket aan fiscale maatregelen bekendgemaakt om bedrijven te ondersteunen in de coronacrisis. Onderdeel hiervan is een versoepeling van de meldingsplicht van financiers (artikel 22bis Invorderingswet) met betrekking tot bodemzaken, die onderdeel uitmaakt van de zogenaamde Aankoopfinancieringsregeling.

Achtergrond van deze versoepeling is dat leasemaatschappijen (en andere financiers) de verplichtingen uit lopende leasecontracten tijdelijk opschorten, waardoor de betaling van leasetermijnen geheel of gedeeltelijk wordt uitgesteld. Dergelijke tegemoetkoming heeft als doel de druk op de liquiditeitspositie van bedrijven te verlichten.

Leasing Nederland – NVL toont zich verheugt en ziet in deze maatregel een essentiële en noodzakelijke steun voor het behoud van financiering van bodemzaken. “Het is op dit moment alle hens aan dek om bedrijven te helpen, en dan moeten op zichzelf legitieme maatregelen uit het verleden niet in de weg staan”, aldus Stephan van Beek, voorzitter van Leasing Nederland – NVL.

Ook VNO-NCW en MKB Nederland zijn blij met het pakket in zijn geheel, maar wijzen erop dat als de crisis verder uitdiept, wellicht aanvullende maatregelen nodig zijn.

Lees hier het gehele besluit noodmaatregelen coronacrisis.

Share This