Selecteer een pagina

De overheid bereidt momenteel twee subsidieregelingen voor in het kader van de energietransitie en flankerend aan emissiebeleid (o.a. stikstof). Het betreft de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) en de Aanschafsubsidie voor Zero Emissie Trucks (AanZET). Met deze subsidies hoopt de overheid de aanschaf door bedrijven van met name elektrisch bouwmaterieel en trucks te stimuleren.

De regelingen zijn nog niet definitief, er wordt momenteel in het werkveld gepeild naar inbreng en aanvullingen. Over het algemeen is er instemming met de premisse dat subsidie in deze fase nodig is om de aanschaf mogelijk te maken. De kostprijs van dergelijke objecten is fors hoger dan voor de huidige vrachtwagens en conventionele machines die op de bouwplaats ingezet worden. Tegelijk zijn er de nodige kanttekeningen. Zo lijkt het beschikbare budget aan de krappe kant, waardoor lang niet ieder bedrijf aan zijn trekken komt. Verwacht wordt dat de subsidiepot snel leeg zal zijn. Daarnaast is er een eenzijdige focus op ‘elektrisch’, terwijl ook waterstof aandrijving in aanmerking zou moeten komen.

Leasing Nederland – NVL verwacht dat bedrijven naast de subsidie niet over de financiële ruimte beschikken om de aanzienlijke investeringen met eigen middelen te doen. Om die reden is leasing een essentieel financieringsinstrument en een hefboom om de gewenste transitie te realiseren. Het gaat hier om objecten die nu al veel geleast worden, dat wordt straks niet anders. Bedrijven die willen investeren zouden alvast de mogelijkheid van leasing kunnen gaan onderzoeken.

Share This