Selecteer een pagina

De Europese federatie van leasemaatschappijen Leaseurope pleit voor het invoeren van een aparte categorie prudentiële regels voor leasing, in het kader van de Basel voorschriften voor financiële instellingen. De leasingbranche is van mening dat de bestaande Basel regels geen recht doen aan het relatief laag kredietrisico van leasing als product. De huidige regels houden immers geen of onvoldoende rekening met de zekerheid die het geleaste object biedt, waardoor het product onbedoeld in de hoogste risicocategorie terecht komt. Dat betekent dat er door banken voor leasingtransacties relatief meer kapitaal moet aangehouden worden, wat kostprijsverhogend werkt voor bedrijven die willen gaan leasen. Vooral het MKB dreigt hiervan de dupe te worden.

Leaseurope stelt dat het niet verantwoord is leasing te qualificeren als een ongedekte lening. Bij leasing is er namelijk altijd sprake van een object dat een zekere waarde heeft, waarvan het verloop in de tijd relatief goed voorspelbaar is, zoals auto’s, vrachtwagens, machines en andere bedrijfsmiddelen. De oplossing die Leaseurope voorstelt is het definiëren van een aparte categorie ‘leasing’ in de kapitaalvereisten. Een en ander past in de afronding van de Capital Requirements Regulation (CRR), ook bekend als de Basel regels. Doel van deze regels is het versterken van de financiële buffers bij banken om zo de kans te verkleinen dat deze failliet zouden gaan.

In november heeft de EU-Commissie opdracht gegeven aan de European Banking Authority (EBA) om de risico’s van leasing in kaart te brengen, met name met het oog op het finetunen van interne risicomodellen die banken hanteren voor o.a. leasing. Leaseurope gaat nu nog een stap verder en stelt dat niet alleen naar de interne risicomodellen moet gekeken worden, maar ook naar de basisregels, de zogenaamde ‘Standard Approach’, die leasing gelijkstelt met een ongedekte lening. De EBA zou in 2026 haar rapport klaar moeten hebben. Het uitbreiden van de scope van haar onderzoek is echter op relatief korte termijn te beslissen, al is het maar omdat de benodigde data voor de analyse veel eerder verzameld moeten worden.

Share This