Selecteer een pagina

Uit een rapport van de Stichting MKB Financiering dat vandaag verschenen is, blijkt dat de alternatieve – dat zijn niet-bancaire – financiers voor ruim 3,1 miljard euro aan kredieten hebben verstrekt in 2021. Dat is een stijging met 32% tegenover het jaar 2020. Met non-bancaire financiers wordt bedoeld partijen die niet rechtstreeks gelieerd zijn of onderdeel zijn van een bank.

Opmerkelijk is dat non-bancaire leasemaatschappijen hiervan 1,4 miljard euro voor hun rekening nemen, dat is 45% van het geheel. De tweede belangrijkste alternatieve financieringsbron is crowdfunding (€621mln), dat een forse groei optekent, gevolgd door factoring (€449mln). Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering, zegt hierover: “Steeds meer ondernemers weten de weg naar de alternatieve financiers te vinden, maar al bij al gaat het om een klein deel van het totaal aantal bedrijven in Nederland. Vooral bedrijven die op zoek zijn naar relatief kleine leningen vinden bij de banken minder makkelijk een oplossing en komen uit bij een alternatieve aanbieder.”

Lees hier het complete rapport inzake non-bancaire financiering 2021.

Share This