Selecteer een pagina

De leasebranche zoekt naar oplossingen inzake de toepassing van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) nu de Kamer van Koophandel een grote vertraging heeft opgelopen in de verwerking van meldingen aan het UBO-register.

Sinds 27 maart van dit jaar dienen alle registratieplichtige rechtspersonen zoals BV’s, NV’s en andere organisaties hun Ultimate Beneficial Owner(s) (UBO’s) te hebben geregistreerd in het UBO-register. De Kamer van Koophandel (KvK), die het UBO-register beheert, heeft sindsdien echter een grote achterstand opgelopen met de verwerking van deze meldingen.  Het gevolg is nu dat marktpartijen zoals leasemaatschappijen niet in staat zijn de door de wet verplichte controles van de geregistreerde UBO’s uit te voeren. De Wwft schrijft voor dat er geen zakelijke relatie kan aangegaan worden als het UBO-register niet is geraadpleegd.

Door de vertraging in de verwerking is de registratie voor verschillende bedrijven nog niet afgerond. Een en ander betekent dat leasecontracten met nieuwe klanten niet kunnen opgestart worden, ook wanneer het gaat om reguliere business met relatief lage contractwaardes. De leasebranche maakt zich hier zorgen over en zoekt naar oplossingen. De gedachte is dat normale transacties doorgang moeten kunnen vinden, zeker waar het daadwerkelijke risico op witwassen uiterst laag of zelfs onbestaande is.

De minister van Financiën heeft in april al een tijdelijke regeling getroffen waarbij kan volstaan worden met het bewijs dat de UBO melding bij de KvK gedaan is. Deze tijdelijke regeling is nu door de minister verlengd tot 1 januari 2023. Onder deze tijdelijke regeling gelden de volgende handelswijzen: bij een nieuw contract met een bestaande klant waarvan blijkt dat de UBO’s nog niet zijn ingeschreven in het UBO-register, moet de leasemaatschappij de klant wijzen op zijn registratieplicht. Het contract kan wel worden aangegaan, immers het klantonderzoek is dan in het verleden al uitgevoerd. Bij een nieuw contract met een nieuwe klant moet de klant eerst bewijzen dat de UBO-opgave is gedaan richting de KvK, voordat het contract kan starten. Het klantonderzoek kan namelijk alleen worden afgerond met ontvangst van dit bewijs en de UBO-gegevens die door de klant gemeld werden. Doorgaans verstuurt de KvK meteen een ontvangstbewijs van de melding. Zodra de UBO melding door de KvK effectief verwerkt is, wordt de klant geacht dit aan de leasemaatschappij door te geven. Op dit moment dient de leasemaatschappij alsnog het UBO-register te raadplegen en een uittreksel daaruit op te slaan in het klantdossier. Vanaf 1 januari 2023 (de verwachte afloopdatum van de tijdelijke regeling) kunnen leasemaatschappijen enkel nog nieuwe contracten aangaan indien de klant geregistreerd is in het UBO-register.

De vraag is ook hoe de toezichthouder hier naar zal kijken. Recent verklaarde DNB dat de bestrijding van witwassen gerichter moet. Wat dat betekent voor de leasebranche is nog niet duidelijk. Leasing is vanuit het oogpunt van witwassen een ‘laag-risico’ product, zo wordt breed erkend. De minister verwacht dat de achterstand bij de KvK eind oktober moet zijn ingelopen, maar voorzichtigheidshalve geldt de tijdelijke regeling tot 1 januari 2023.

Share This