Selecteer een pagina

De leasemarkt voor bedrijfsmiddelen is in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid met 7% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. Dat blijkt uit cijfers die vandaag door Leasing Nederland-NVL gepubliceerd zijn. Het volume nieuwe leasecontracten bedraagt 1,8 miljard euro, weliswaar iets minder dan in het eerste kwartaal dan dit jaar, maar in dat kwartaal was sprake van een inhaalbeweging door vertraagde leveringen die voor einde 2022 niet meer konden gerealiseerd worden. Einde vorig jaar kampte de markt met aanhoudende leveringsproblemen, met name van transportmiddelen zoals vrachtwagens. Die zijn nog niet geheel opgelost, maar de grootste pijn lijkt achter de rug. In de eerste jaarhelft werd voor 3,7 miljard euro aan nieuwe leasecontracten gesloten, een stijging met eveneens 7%.

“Ook al zijn we er nog niet, we zijn erg tevreden met de cijfers in dit kwartaal”, zegt Marcel Spijkers, voorzitter van Leasing Nederland – NVL. “Leasing blijft onverminderd populair bij bedrijven die moeten investeren in materieel en bedrijfsmiddelen. Deze worden er niet goedkoper op en bovendien eist de energietransitie dat er zwaar geïnvesteerd wordt in schoon materieel. Dit stelt ieder bedrijf voor grote uitdagingen, maar zeker in de bouw en het transport worden het spannende tijden: de aandrijving wordt straks elektrisch, maar het aanbod van de fabrikanten is nog verre van compleet, integendeel, het komt slechts mondjesmaat op gang. Nederland is voorloper op dit vlak, echter de producenten zitten in andere landen, of buiten Europa. Daar komt bij dat elektrisch materieel veel duurder is dan de klassieke diesel aandrijving.”

De verwachtingen voor de leasemarkt in de tweede jaarhelft zijn op zichzelf gunstig. De vraag is er zeker, alleen of de contracten ook in de boeken komen hangt mede samen met de uitlevering van de objecten.

Klik hier voor de marktcijfers leasing in Nederland Q2-2023.

Share This