Selecteer een pagina

29 maart 2012 – Nederlandse algemene leasemaatschappijen hebben in het jaar 2011 een omzet gerealiseerd van ruim € 4 miljard. De gezamenlijke productie (totale waarde van geleasde assets) is hiermee toegenomen met 16% ten opzichte van 2010. Dit blijkt uit de productiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL).

Transportmaterieel en machines worden meest geleasd
Van de totale leaseproductie zijn er twee soorten bedrijfsmiddelen die het meest worden geleasd in Nederland: Transportmaterieel en machines. De grootste van deze twee is met 36% de categorie van transportmaterieel, dat zijn onder meer vrachtwagens en opleggers, alsook bestelwagens. Deze categorie kende een groei van ruim 30% in 2011. De nummer twee binnen Nederland, machines, is goed voor een kwart van de totale leaseproductie in Nederland.De leaseproductie van machines is ongewijzigd gebleven in 2011, in vergelijking met 2010.. Binnen deze groep waren er wel twee opvallende stijgers. Met name in de industrie is veel geïnvesteerd in machines, waarbij een groei van 20% veel te noemen is. De categorie machines voor de bouwsector steeg met 15%.

Naast deze twee grootste soort bedrijfsmiddelen zie zijn geleasd zijn er nog twee algemene ontwikkelingen waar te nemen. In de categorie computers (ICT-apparatuur) steeg de verkoop van nieuwe leasecontracten met 10%. Daarentegen werden er minder machines voor medisch gebruik geleasd.

Reactie Jan Kusters op marktcijfers
Jan Kusters, voorzitter van de NVL: “De transportsector heeft fors geïnvesteerd in nieuwe, dus zuinigere en milieuvriendelijker trucks. Het is ook goed om vast te stellen dat de industrie en de bouwsector blijven investeren. Ook op ICT-vlak kunnen bedrijven niet achterblijven, de technologische evolutie is dusdanig dat investeringen in nieuwe ICT niet zomaar uitgesteld kunnen worden. In beide markten liggen uitgebreide kansen voor leasing als financieringsbron voor investeringen.”

Het mkb is de grootste afnemer van leasing
Waar het mkb in 2010 al goed was voor 75% van de totale afname van leasecontracten, steeg dit aandeel verder naar 80% in 2011. Jan Kusters:”Leasing is en blijft een manier van financiering die onmiskenbare voordelen biedt: bedrijven kunnen hun investeringen voor 100% financieren, waardoor zij liquide middelen kunnen vrijhouden als werkkapitaal. Elke ondernemer weet hoe belangrijk het is om de beschikbare cash niet te blokkeren.”

Vooruitzichten 2012
Jan Kusters:”Alles hangt af van het investeringsniveau in Nederland. Ik ben erg blij dat we in 2011 weer de mijlpaal van de 4 miljard aan nieuwe leaseproductie hebben genomen. Nog blijer zou ik alleen zijn als we de huidige groei in de leasemarkt weten vol te houden. Als het goed gaat met leasing, wordt er weer meer geïnvesteerd en gaat het goed met de economie.”

Share This