Selecteer een pagina

Amsterdam 14 november 2012 – Het Ministerie van Financiën toont zich gevoelig voor de argumenten van de leasingbranche inzake de maatregelen omtrent het bodem(voor)recht van de fiscus. De NVL bracht in diverse documenten haar standpunt naar voren dat de voorgenomen maatregel in het Belastingplan 2013 een negatieve impact zou hebben op de kredietverlening. Thans heeft het Ministerie aangegeven de problematiek nader te willen onderzoeken en tegemoet te willen komen aan de gerechtvaardigde zorgen van de leasingbranche. Een en ander wordt de komende weken verder uitgewerkt.

Share This