Selecteer een pagina

Amsterdam 16 januari 2013 – Bij het Europees Parlement ligt een studie op tafel die leasing als model voor onze toekomstige samenleving ziet. Hierbij kopen klanten in de toekomst geen producten meer, maar diensten. In haar boek ‘The Leasing Society’ beschrijft Europees Parlementslid Judith Merkies (PvdA) haar ideeën omtrent de circulaire economie en de rol die leasing als transactiemodel daarin speelt. Bij leasing is het gebruiksrecht essentieel, net zoals het feit dat goederen na eerste gebruik nog nuttig kunnen ingezet worden, in een tweede leven, of als grondstof.

Share This