Selecteer een pagina

Amsterdam 20 maart 2013 – Uit een grootschalig onderzoek bij ondernemers uitgevoerd door EIM/Panteia in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is gebleken dat MKB ondernemingen leasing en factoring als kansrijke financieringsinstrumenten zien. Met name de voordelen op het vlak van werkkapitaal worden naar voor geschoven: dank zij de 100% financiering bij leasing kunnen bedrijven investeren zonder eigen middelen te hoeven inzetten. Opvallend is dat bedrijven die al leasen aangeven leasing te zullen blijven gebruiken. In een reactie zegt Hans Biesheuvel, voorzitter MKB Nederland, dat bedrijven er goed aan doen alle mogelijke financieringsbronnen aan te boren, met het oog op een optimale financieringsmix. Klik hier voor het volledige rapport en klik hier voor een korte presentatie.

Share This