Selecteer een pagina

Amsterdam 5 juli 2013 – De Europese instellingen richten zich steeds meer op het bevorderen van de financiering van het MKB, onder meer via leasing. Naast de funding die door de EIB (Europese Investeringsbank) ter beschikking wordt gesteld aan o.m. leasemaatschappijen heeft nu ook het Europees Investerings Fonds (EIF) besloten een aantal garantieregelingen open te stellen voor leasemaatschappijen. Het EIF verstrekt diverse vormen van garanties (borgstellingen) ten behoeve van financiers van MKB bedrijven.

Share This