Selecteer een pagina

Amsterdam, 15 december 2014 – In het kader van de Consultatieronde voor de Wet Continuïteit Ondernemingen, deel II – WCO II genoemd – heeft de NVL haar standpunt in de vorm van een position paper aangeboden aan Minister Opstelten. Grosso modo kan de NVL zich vinden in de voorgestelde bepalingen, echter op onderdelen dringt een aanscherping zich op, met name voor wat betreft de positie van de lessor als schuldeiser van een bedrijf in moeilijkheden. Gewaarschuwd wordt om niet alle schuldeisers over één kam te scheren en op zoek te gaan naar de balans tussen bedrijfsbelang en het belang van bepaalde schuldeisers, wat overigens niet altijd tegengesteld hoeft te zijn in het licht van continuïteit van de onderneming. Klik hier om de position paper te bekijken.

Share This