Selecteer een pagina

Amsterdam, 25 februari 2016 – Steeds meer bedrijven kiezen voor leasing als financieringsvorm voor hun investeringen. In de ICT-markt steeg dit percentage in 2015 zelfs met 56 procent ten opzichte van een jaar eerder. De gehele Nederlandse equipment leasemarkt is in 2015 met 21 procent gestegen naar 5,2 miljard euro. Dat is bijna 1 miljard meer dan in 2014. Dit blijkt uit marktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) die vandaag gepubliceerd zijn.

Equipment leasing betreft met name vrachtwagens, machines, ICT, grondverzet- en bouwmaterieel, drukpersen en kopieerapparaten. Met name de industrie (+31%) en de transportsector (+21%) hebben meer leasecontracten afgesloten. Ook in de bouw is er sprake van een forse toename van geleaset grondverzetmaterieel en geleasete hijskranen (+14%). De ICT-markt ziet een ongekende stijging van het geleasete volume (+56%). Het gaat hier om computers, dataservers en software. De grafische markt (drukkerijen), traditioneel een grote leasemarkt, valt daarentegen verder terug met 49 procent.

Alternatieve financieringsvorm

”Steeds meer bedrijven zien dat investeringen in bedrijfsmiddelen het beste via leasing gefinancierd kunnen worden”, stelt Stephan van Beek, voorzitter van de NVL. Bedrijven hoeven hun eigen liquiditeiten niet aan te spreken en hebben per saldo meer financiering.” De NVL bepleit – samen met allerlei andere financieringsvormen – dat bedrijven zorg moeten dragen voor een betere financieringsmix. “Dat betekent concreet de juiste financieringsvorm toepassen. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen is dat leasing”, aldus Van Beek. Uit de recent gepubliceerde Nederlandse Investeringsmonitor is gebleken dat de investeringsintentie een stijgende trend vertoont. De verwachting is dat deze trend ook in 2016 doorzet.

MKB blijft grootste afnemer

Opmerkelijk is dat ook het grootbedrijf zijn toevlucht neemt tot leasing als financieringsbron (+71%). Hiermee lijkt een neerwaartse trend gekeerd. Toch blijft het MKB met voorsprong de grootste afnemer van leasing. Ruim 82% van alle leasecontracten worden in het MKB aan de man gebracht. In termen van distributie blijven de banken het belangrijkste distributiekanaal van leasing (46%) gevolgd door vendoren (30%).

Share This