Selecteer een pagina

Amsterdam, 27 maart 2016 – De leasingbranche in Nederland ziet zichzelf een belangrijke bijdrage leveren in de ontwikkeling van de circulaire economie. Deze is gebaseerd op het principe van hergebruik van producten en objecten hetzij als onderdelen of grondstof voor weer nieuwe objecten, of de her-inzet ervan na revisie bij een andere gebruiker. Dit veronderstelt een andere aanpak van het ontwerp en het productieproces van deze objecten, en een fundamenteel andere visie op het zogenaamde ’tweede leven’ van apparaten.

Wat de circulaire economie ons oplevert is heb behoud van waarde en van grondstoffen, en per saldo een duurzamere wereld waarin minder grondstoffen verspild worden.

Een belangrijke schakel in de waardeketen is de financier van de objecten, die de ‘eerste aankoop’ mogelijk maakt. Waar het gaat om bedrijfsmiddelen zoals machines of rollend materieel is dit vaak een leasemaatschappij. Deze koopt het object namens de gebruiker, die vervolgens het volledig gebruik van het object heeft, en de maandelijkse leasetermijnen betaalt. De leasemaatschappij kan ook de fabrikant of de reseller faciliteren met financiering van de door hen aan gebruikers geleverde objecten. In beide gevallen – maar zeker in het laatste geval – wordt grondig nagedacht over het ’tweede leven’ van het object. Leasing blijkt een ideale oplossing te bieden om de inzet van objecten bij de gebruiker financieel mogelijk te maken in combinatie met de rol die de fabrikant of reseller speelt in het tweede leven.

Op de Ledenvergadering van de NVL van 26 april 2016 wordt hier aandacht aan besteed in de vorm van een presentatie door dhr. Frits Engelaer van DLL – ‘Leasing en de circulaire economie – getuigenis en lessons learnt van DLL’ – DLL heeft recent op het World Economic Forum de Alliance Trust Award for Circular Economy Investor gekregen. 

En tot slot een presentatie door dhr. Ruud Koornstra – ‘Een getuigenis van een duurzame ondernemer’ – Ruud Koornstra is wellicht Nederlands meest bekende duurzame ondernemer en een warm pleitbezorger voor een betere duurzame wereld. 

Share This