Selecteer een pagina

Amsterdam, 16 oktober 2016 – Uit de recent door Leaseurope gepubliceerde Leaseurope Index, een graadmeter samengesteld uit financiële indicatoren van 23 toonaangevende Europese leasemaatschappijen, blijkt een gemengd beeld. Het volume nieuwe leasecontracten is met liefst 17% gestegen, wat wijst op een blijvende investeringsbereidheid van Europese MKB en grote bedrijven. Daarentegen is de gemiddelde winstgevendheid van de leasemaatschappijen licht gedaald, als gevolg van licht hogere voorzieningen voor risico’s. Toch blijft de cost/income ratio voor leasemaatschappijen met 44% ruim onder de 50%, wat vaak genoemd wordt als streefcijfer voor de bankensector. Klik hier voor de volledige rapportage van de Leaseurope Index.

Share This