Selecteer een pagina

Amsterdam 14 november 2016 –  Op 1 december 2016 organiseert NVL Next een seminar met het onderwerp Internet of Things. Ruben de Wolf, lead manager bij KPMG, laat ons kennismaken met het onderwerp en waarom het voor de leasebranche zo’n belangrijke ontwikkeling is. Een vraaggesprek.

Kun je in het kort uitleggen wat Internet of Things is?

Het Internet of Things (IoT) wordt door velen gezien als een nieuwe fase van productiviteitsverbetering en onderscheidend vermogen van organisaties. Met IoT is de mogelijkheid ontstaan om elk stapje in de waardenketen nauwgezet te volgen en optimaliseren, inclusief hoe consumenten en bedrijven gebruik maken van een eindproduct. Deze inzichten zijn van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die nauwgezet aansluiten bij de behoeften van de doelgroep.

Een voorbeeld van IoT toepassingen met een grote maatschappelijke impact, zijn de oplossingen voor alledaagse problemen, zoals het optimaal gebruik van onze drukke wegen en volle parkeerplaatsen, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het reduceren van energieverbruik van gebouwen. De overheid zet bijvoorbeeld sterk in op de ontwikkeling van Smart Cities om ons leven in steden aangenamer te maken. IoT maakt dit mogelijk.

Bijvoorbeeld bij de verhuur van kantoorruimte: zoals we allemaal weten zit die al lang in het slop. Met IoT worden nieuwe concepten ontwikkeld op basis van het daadwerkelijk gebruik van kantoorruimten. Als huurder betaal je alleen nog maar voor de uren die medewerkers achter een bureau zitten of gebruik maken van (vergader)ruimten. Via sensoren onder bureaus en in plafonds ontstaat een nauwkeurig beeld van daadwerkelijk gebruik en kan de benodigde kantoorruimte worden op- of afgeschaald, afhankelijk van de behoefte. Ook worden andere faciliteiten zoals verlichting en het schoonmaken van ruimten en bureaus hierop aangepast. Dit bespaart dus geld in het beheer en maakt pricing op basis van gebruik mogelijk, de zogenaamd pay-per-use.

Wat gaat IoT betekenen voor de leasewereld?

De leasewereld heeft van oudsher een sterk financiële kijk op de bedrijfsmiddelen waarvoor leasecontracten worden afgesloten. Maar met de komst van IoT kan een heel nauwkeurig beeld worden gegeven van het daadwerkelijk gebruik van een object. Wordt de capaciteit van een CNC machine optimaal benut? Is sprake van overcapaciteit? Biedt een pay-per-use contract een aantrekkelijker alternatief als contractvorm? Is deze overcapaciteit inzetbaar voor anderen? Dan wordt het optimaal gebruik van deze bedrijfsmiddelen een gedeeld belang. Ik ben ervan overtuigd dat partijen die deze stap kunnen en durven zetten met onderscheidende, nieuwe proposities specifieke markten kunnen veroveren.

Kun je een korte vooruitblik geven op je bijdrage aan het NVL Next event?

We gaan op 1 december in een workshop met een groep van circa 50 NVL Next leden hard aan de slag om meer van dit soort ideeën te genereren en uit te werken. We hebben Wienke Giezeman van The Things Network bereid gevonden om ons hierbij te helpen. Hij heeft een inspirerend verhaal over zijn start-up, de wereldwijde community die hij heeft opgericht en welke successen er nu al worden geboekt met IoT toepassingen. We zullen vooral stilstaan bij de impact op het business model van equipment lease. Aan leasebedrijven die ‘iets willen’ met IoT adviseer ik: verdiep je met een team in de (on)mogelijkheden van IoT, werk hierbij samen met partners in het IoT ecosysteem (meer hierover tijdens de workshop) en durf te experimenteren. Een goede eerste stap is natuurlijk het actief participeren in onze NVL Next IoT workshop.

Lees hier meer over het programma van het NVL Next seminar op 1 december.

Share This