Selecteer een pagina

Amsterdam 21 december 2016 – Tijdens het NVL Next Internet-of-Things seminar op 1 december 2016 zijn de deelnemers in groepjes gaan brainstormen over concrete toepassingen van het Internet-of-Things model. Van de vele ideeën en voorstellen die uit deze pressure cooker kwamen, zijn er twee die we hieronder samenvoegen tot één propositie: transport-on-demand en de ‘NVL Marktplaats’.

Bedrijven die investeren in transportmiddelen – denk aan vrachtwagens, bestelwagens, trailers, aanhangwagens – lopen vaak aan tegen een suboptimale inzet van deze assets: ze staan stil. Dat is zonde, temeer dat de vaste lasten gewoon doorlopen. Maar er zijn andere bedrijven die juist veel vraag hebben, krapte ervaren bij de inzet van bestaande wagenpark en dus wel eens een opdracht moeten laten schieten. De risico’s voor beide bedrijven kunnen groot zijn door enerzijds hoge financieringslasten en anderzijds het missen van goede kansen in de markt.

Met ’transport-on-demand’ kan via een gespecialiseerde marktplaats van de leasebranche vraag en aanbod gematcht worden om zo optimaal mogelijk gebruik te laten maken van de assets. Zo kan de ene leaseklant additionele inkomsten genereren met tijdelijke inzet van zijn transportmiddelen en kan de andere klant deze transportmiddelen op een laagdrempelige manier gebruiken zonder zelf te hoeven investeren.

Door gebruik te maken van een community van lessees binnen de leasebranche (de zogenaamde NVL Marktplaats) wordt een netwerk van ondernemingen gecreëerd die door de leasemaatschappijen zijn geaccepteerd en betrouwbaar zijn. Daarnaast worden de assets uitgerust van track/trace/use technologie om het gebruik te kunnen volgen, wat weer als basis dient voor facturatie van dit pay-per-use model.

  • Op deze wijze kan een bestaande portefeuille worden ontsloten voor nieuwe klanten en hebben alle partijen een voordeel:
  • Bestaande lessees ontvangen additionele inkomsten;
  • Gebruikers: hebben extra transportmiddelen meteen beschikbaar
  • Leasemaatschappijen kunnen een extra dienst aanbieden aan hun klanten en worden van financier tot een total solutions provider

Theorie? Het is technisch mogelijk, wie pakt de handschoen op?

Share This