Selecteer een pagina

Amsterdam, 26 mei 2017 – De toepassing van de nieuwe IFRS boekhoudregels voor leases – IFRS16 – heeft een enorme impact op de balans van bedrijven die boekhouden volgens het IFRS stelsel. Immers, de regel is dat voortaan alle leases op de balans staan (on balance). Om die reden is het van belang de definitie van een ‘lease’ scherp te hebben: wanneer is er sprake van een lease, en wanneer niet? De IASB heeft bepaald dat een lease een gebruikrecht is (’the right to use an asset’), waarbij onder andere gekeken wordt naar de mate waarin het object identificeerbaar is, en wie er de economische voordelen uit put. Vastgesteld is dat hier het nodige inschattings- en beoordelingswerk voor vereist is, eenduidig is het namelijk niet. Om bedrijven te helpen in deze beslisboom heeft KPMG recent een publicatie uitgebracht ‘Lease Definition, the new on/off balance sheet test’. In dit document wordt de definitie van een lease geanalyseerd, en verrijkt met voorbeelden uit de praktijk. Opgelet, het document bevat 60 bladzijden.

Share This