Selecteer een pagina

Amsterdam, 30 november 2017 – De NVL maakt zich zorgen over het wetsvoorstel tot homologatie van een onderhands akkoord ter voorkoming van het faillissement (WHOA). Dit wetsvoorstel maakt deel uit van een bredere herijking van de Faillissementswet. Naar de mening van de NVL zal de invoering van het Voorstel naar alle waarschijnlijkheid niet te onderschatten gevolgen hebben voor het klimaat van leasing in Nederland. Dit betekent dat naar de stellige overtuiging van de NVL de invoering van het voorstel negatieve gevolgen zal hebben voor de beschikbaarheid van leasing voor het MKB. De bezwaren zijn ingestuurd in de vorm van een position paper bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Klik hier voor de position paper.

Share This