Selecteer een pagina

Amsterdam, 3 juni 2018 – Uit de recent gepubliceerde voorjaarsenquête van het CBS blijkt dat ondernemingen in 2018 van plan zijn 25% meer te gaan investeren in bedrijfsmiddelen en gebouwen dan in 2017. Een grote uitschieter is de machine industrie, die bijna 50% meer wil gaan investeren. Doel van deze investeringen is vooral uitbreiding van capaciteit (43%), vervanging (35%) en verhoging van efficiency (14%).

De meeste recent beschikbare cijfers omtrent gerealiseerde investeringen zijn van het jaar 2016. In dat jaar werd voor 49 miljard geïnvesteerd. Het is bekend dat leasing een belangrijke bron van financiering van deze investeringen is, wat zou dan het aandeel zijn van leasing in het totale financieringsplaatje?

Laten we de bedrijfstak ‘verhuur en handel van onroerend goed’ buiten beschouwing, dan komen we aan 43 miljard aan investeringen. Het aandeel ‘onroerend’ in alle andere bedrijfstakken wordt geschat op ca. 20%, op die manier blijft een kleine 34 miljard aan bedrijfsmiddelen over, inclusief vervoersmiddelen.

De leasemarkt voor bedrijfsmiddelen was in 2016 5,5 miljard groot, en ook de autolease markt (excl. private lease) bedroeg ongeveer 5,5 miljard. Samengeteld zou deze 11 miljard een penetratie van lease in het totaal van investeringen opleveren van 32%, wat in vergelijking met het Europese gemiddelde van 26% (bron: Leaseurope) een stuk hoger is dan verwacht. Conclusie is: van elke 3 euro die geïnvesteerd wordt, wordt 1 euro geleverd door leasing.

Share This