Selecteer een pagina

De NVL heeft recent haar positie bepaald inzake het debat omtrent de Herijking van de Faillissementswet, met name WCO III. De NVL visie wordt uiteengezet in een position paper ten behoeve van een grondig debat en een zorgvuldige afweging in het wetgevingsproces. Er wordt ingezoomd op de problematiek van de ‘lege boedels’, de voorstellen tot het eventueel invoeren van een financiële afdrachtsplicht aan de curator, alsook de positie van separatist die de lessor inneemt en om moverende redenen wil behouden. Tot slot wordt uitgeweid over de houdbaarheid van het bodemrecht. Lees hier de NVL position paper inzake WCO III.

Share This