Selecteer een pagina

Recent publiceerde Leaseurope de brochure ‘Prudential treatment of leasing‘. In dit document wordt ingezoomd op het belang van leasing voor de financiering van het MKB op Europees niveau. Daarnaast wordt gekeken naar het risicoprofiel van leasing. Vastgesteld wordt dat de prudentiële regels geen recht doen aan het gunstige risicoprofiel van leasing. Dat is jammer, want het beperkt de groeimogelijkheden van leasemaatschappijen, en dus ook de toegang tot financiering van het MKB. Uit de SAFE onderzoeken die de EU-Commissie en de ECB met regelmaat uitvoeren blijkt nochtans dat MKB bedrijven aangeven grote behoefte te hebben aan leasing met het oog op het kunnen realiseren van investeringen in bedrijfsmiddelen. Een gunstiger behandeling van leasing op prudentieel vlak, recht doend aan de werkelijke risico’s, werkt dus direct door in de toegang tot financiering van het MKB en economische groei.

Share This