Selecteer een pagina

Op 6 november jl. werden alle leden van de NVL verwacht bij het Nationaal Militair Museum in Soest; een indrukwekkend gebouw in de bossen van Soest waar de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht te bekijken is.

Een locatie die – zo bleek tijdens de keynote van Daan Dijkhuizen, CEO van Topicus – goed aansloot bij het onderwerp Fintech. Daan legde uit dat iedere (industriële) revolutie steeds in de krijgsmacht is gestart. Hoewel we vaak horen dat we in de 4e industriële revolutie zouden zitten, opperde Daan dat we inmiddels in een 5e industriële revolutie zitten, die zich focust op “the internet of things”. Op een vraag uit de zaal wat dan de 6e revolutie zou inhouden, werd geantwoord dat die revolutie zich zal focussen op onze (online) identiteit. Dat zou dus ook betekenen dat we van onze tientallen gebruikersnamen en wachtwoorden af zijn. Voor wat betreft onze industrie, eindigde Daan met de opmerking dat wij als leasemaatschappijen ‘de gedroomde uitgangspositie hebben’ omdat we op het snijvlak zitten van gebruik vs eigendom. Daarnaast ziet hij veel kansen om onze dienstverlening nog verder te digitaliseren. Uit de cijfers van de NVL blijkt immers dat op dit moment slechts 46% van de contracten (deels) digitaal wordt afgewikkeld.

De lessen van Daan:

  • Ga het doen! Maar kader je budget.
  • Toets je probleem!
  • Wees niet bang om te falen
  • Borg de learnings in de organisatie
  • Business Case: het wordt altijd anders dan verwacht

Na deze inspirerende introductie nam de voorzitter, Stephan van Beek, het woord om de focus te leggen op de speerpunten 2020. Belangrijk punt hierin is hoe we als NVL toe willen naar een community en hoe we dit verder vorm kunnen geven. De zaal leek redelijk unaniem voorstander om dit verder te ontwikkelen o.a. door meer en andere marktpartijen te laten toetreden.

Daarna nam Herman Veerbeek het woord om kort wat te vertellen over de recente activiteiten van de Juridische Commissie, onder meer in het kader van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord en de Wet Continuïteit Ondernemingen III. De NVL hecht nogal aan haar separatistenpositie, aangezien leasemaatschappijen per definitie objectfinanciers zijn. De NVL is bereid mee te denken aan een oplossing voor de lege boedels.

Alvorens we in groepjes het museum verder mochten verkennen, nam Willem Hengeveld namens NVL Next nog even het woord. Hij legde kort uit dat deze commissie zich met name richt op medewerkers van NVL leden die “jong van geest zijn” en graag mee willen denken over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leasing. Na een ronde door het museum was het tijd voor de afsluitende borrel en daarmee kwam er een einde aan een geslaagd NVL evenement.

We nodigen iedereen alvast van harte uit voor de volgende bijeenkomst van NVL Next voor een volgend innovatief thema. Deze sessie vindt plaats in maart 2019 (datum nog te bepalen). Meld je alvast aan als NVL Next deelnemer via next@nvl-lease.nl

Opgetekend door Paul Alofs

 

Share This